จี้หินผสานพลัง

เป็นการเอามารวมกันของลาพีชลาซูรี่กับหินตาเสือโดยนัทดัดแปลงทำเป็นจี้ห้อยคอ
ในสมัยอียิปต์โบราณ กษัตริย์และราชินีเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ในการสวมใส่เพราะเป็นหินแห่งดวงตาเทพเจ้า และได้นำมาใช้เป็นอายแชโดว์ทาตาเพื่อเพิ่มพลังให้กับดวงตาที่สามให้มีพลังยิ่งขึ้นอีกด้วย

Lapis Lazuli
เป็นหินที่สามารถจะช่วยขยายพลังงานความคิดของเราได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ และก็จะช่วยกระตุ้นสติปัญญาของเราให้มีศักยภาพสูงขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้มันยังจะช่วยให้ความคิดของเราเฉียบแหลมและคมชัดมากขึ้นได้อีกด้วย
ส่วนในเรื่องของการสร้างสรรค์ชีวิตทางกายภาพนี้นั้น Lapis Lazuli จะช่วยให้เรามีทัศนคติที่สอดคล้องกับเบื้องบน และกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงด้วย ไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตาม
พลังแห่งการบำบัดรักษา: Lapis Lazuli ถ้าใช้ในรูปแบบของน้ำทิพย์จากหิน จะสามารถช่วยสลายการตกเป็นทาสของอารมณ์ได้ และลาปีสลาซูลียังมีคุณสมบัติในการลดอาการปวดได้ด้วย โดยเฉพาะอาการปวดหัวจากไมเกรน


Tiger Eye:
หินตระกูล Tiger Eye เป็นหินที่รวมพลังงานของดวงอาทิตย์และของพื้นดินเอาไว้ด้วยกัน เพื่อผสานรวมเป็นคลื่นความสั่นสะเทือนใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิม
มันเป็นหินที่สามารถช่วยกราวด์พลังงานของเราให้อยู่กับพลังงานของโลกได้ และเมื่อวางเอาไว้ตรงตำแหน่งตาที่สาม มันจะสามารถช่วยกระตุ้นความสามารถทางจิตของเราได้ และมันจะช่วยปรับสมดุลของจักระล่างๆของเรา และยังช่วยกระตุ้นการพุ่งขึ้นของพลังกุณฑลิณีของเราได้อีกด้วย
มันเป็นหินที่มีพลังงานแห่งการปกป้องชนิดหนึ่ง ดังนั้นในสมัยโบราณมันจึงนิยมถูกนำมาใช้เป็นเครื่องราง
พลังงานความสั่นสะเทือนของมันสามารถที่ช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของเราได้ เพราะว่ามันจะช่วยให้พลังงานจากเจตจำนงของเรากระจ่างชัดมากขึ้น และขยายพลังอำนาจแห่งการเนรมิตของเราให้แรงขึ้นนั่นเอง

ในด้านที่เกี่ยวกับความคิด: Tiger eye สามารถที่จะช่วยผนวกรวมสมองทั้งสองซีกของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการคิดเชิงบูรณาการของเรา
ส่วนในด้านจิตวิทยานั้น ไทเกอร์อายสามารถที่จะช่วยเราขจัดปัญหาความไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง และการโทษตัวเอง และการปิดกั้นความสามารถของตัวเองได้
ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึก มันสามารถที่จะช่วยปรับสมดุลของพลังหยิน-หยางในตัวเราได้ และช่วยบรรเทาความหดหู่ซึมเซาและช่วยทำให้อารมณ์เราดีขึ้นได้

ที่มา: The Crystal Bible by Judy Hall ชยุต ดีเจริญ แปลเรียบเรียง

#ด้วยรักอันเป็นนิรันดร์
#LadyRiveraWitchofStone
Lady Rivera Witch of Stone